Auto chladie Brno - internetov obchod Nissens
backgound
Hledání podle parametru


Hledání podle čísel
backgound

Veletrh 2018

 

 


 

AD International

Na výročním summitu AD  International, který se konal 20.dubna v Mechelenu v Belgii, Nissens obdržel od AD International titul Dodavatel roku. Kandidáti byli vybíráni napříč členskými zeměmi na základě vyhodnocení mnoha ukazatelů, jako je kvalita výrobků, logistiky nebo marketingu.

Od skromných počátků, které se datují od listopadu 2008, kdy AD International a Nissens začali spolupráci, dospělo toto partnerství až k výročním summitu AD International konaného 20.dubna v Mechelenu, kde Nissens získal nejvyšší vyznamenání – Dodavatel roku. Cenu převzal generální ředitel Nissens, Mikkel Krogslund Andersen společně s obchodní ředitelkou Anjou Thomsen.

 

 


 

Visko spojky

Od 1. dubna Nissens dodává viskospojky na 75% současných vozidel.

 

Myšlenka - přidat visko spojky do sortimentu - je profilovat Nissens jako dodavatele kompletní řady produktů chlazení a klimatizace pro nákladní vozidla. Nissens spatřuje velký potenciál v této oblasti, proto vstupuje na trh s 36 jednotkami, které pokrývají nejpopulárnější evropské modely. Společnost Nissens bude neustále rozvíjet portfolio tak, aby odpovídalo stávajícím a novým modelům.

"Jsme přesvědčeni, že existuje velký tržní potenciál na poli visko spojek i s těmito 36 startovními položkami, které pokrývají 75% našeho aktuálního sortimentu pro chlazení nákladních vozidel. Chceme se profilovat jako dodavatel komplexní produktové řady chlazení a klimatizace a se zavedením visko spojek do našeho výrobního programu jsme přesvědčeni, že jsme učinili další krok v tomto směru", vysvětluje Nissens Senior Vice President, Klavs T. Pedersen.

Více než jen obrat
Výzkum a vývoj sortimentu visko spojky začala na podzim roku 2014 a nyní po více než 20 měsíční přípravě jsme připravili uvedení produktu na trh až do nejmenších detailů. S důrazem na rozsah, kvalitu a logistiku věříme, že jsme schopni  dodávat na trh co nejefektivnějším způsobem.

"Vytvořili jsme nastavení, s kterým můžeme dodat příslušný sortiment na nejvyšší úrovni kvality. Když jsme připravovali uvedení visko spojek na trh - hnací silou pro nás bylo dodávat produkt v nejvyšší kvalitě. Úspěšné uvedení na trh je pro nás klíčovým cílem a věříme, že takový cíl lze splnit pouze tím, že nabízíme nejvyšší kvalitu od prvního dne", říká Klavs T. Pedersen.   

Důsledky pro celý systém
Nissens se vždy prvotně zaměřuje na kvalitu, takže modulace visko spojky byla na zřeteli od prvního dne vývoje. Tím, že nabízíme oba druhy visko spojek ( elektrické a bimetalové ) jsme schopni dodat produkt, který je šitý na míru nákladním vozidlům, tak aby se optimalizovala jízda.

"Zatímco některé visko spojky fungují jednoduše jako on/off spojky, tak naše ventilátory zaručují, že otáčky jsou v přímé úměře s potřebami chlazení motoru. Nabízíme spojky, které modulují rychlost ventilátoru s hladkým náběhem a uvolněním.  Tento druh modulace přináší efektivní a optimalizovanou rychlost ventilátoru, který je vyladěn na jednotlivé typy vozidel, což optimalizuje výkon motoru a snížuje spotřebu paliva ", vysvětluje ředitel pro produkty a jakost, Jesper Petersen.

Sortiment visko spojek Nissens je navržen a vyroben 100 % v souladu a požadavky OE. Tyto výrobky jsou podrobeny komplexnímu testování, aby jsme zajistili výkon v souladu s přísnými standardy kvality. "Naše očekávání ze sortimentu ventilátorů jsou vysoká, nejen ze samotného produktu, ale i jako hnací síly pro budoucí rozvoj sortimentu výrobků ", doplňuje Jesper Petersen v závěru.

 

 

 

 


 

 

Nissens spouští vzdělávací program

Zcela nová iniciativa společnosti Nissens si klade za cíl zvýšení technického know-how mechaniků. Nissens Training Concept, jak se tato vzdělávací iniciativa nazývá, se snaží předávat dlouholeté odborné znalosti v oblasti klimatizací a chlazení motoru.

Stejně jako se zvyšují nároky na systémové komponenty ve standardním autě, tak se postupně zvyšují i nároky na technické a odborné znalosti mechaniků. A zatímco mnoho originálních servisů je nepřetržitě zásobováno OE výrobci nejnovějšími trendy a informaci, tak nezávislé aftermarketové servisy a distributoři musí vynaložit značné usilí pro poskytování stejné úrovně služeb a informací - toto usilí chce Nissens ulehčit.

"Musíme neustále pracovat na optimalizaci každého aspektu našeho podnikání. Zatímco mnoho z těchto aspektů je řízeno interně, tak klíčová součást našeho podnikání, uplatnění našich výrobků ve vozidlech, je řízena externě ", Nissens Senior Vice President, Klavs T. Pedersen vysvětluje a pokračuje: " Jediný způsob, jak můžeme mít vliv na tuto část procesu, že mechanici mají nejlepší možné předpokládané schopnosti. Pokud mechanici mají aktuální informace o nejnovějších technologiích a procesech, je menší pravděpodobnost případné chyby v procesu montáže. Nissens Training Concept neznamená podporu prodeje produktů Nissens, ale sdílení veškerých relevantních znalosti, které jsme získali v průběhu posledních 95 let ".

Co to je NTC?

Nissens Training Concept je přizpůsobený všem zúčastněným stranám v oblasti automobilového trhu s náhradními díly a je rozdělen do tří úrovní; základní, střední a expert. Nissens vytvořil tým interních a externích lektorů, kteří budou provádět školení po celém světě.

 

Účast na školeních NTC je pro mechaniky, distributory, klima specialisty či případně další zájemce způsob, jak si rozšířit svůj obzor znalostí o klimatizacích a chlazení přímo od výrobce. Zároveň dostáváme zpětnou vazbu přímo od lidí, kteří používají naše výrobky denně. Tyto podněty, které realizujeme následně v našich produktech, ukazují důležitost těchto školení. Chodíme a žijeme pro klimatizace a chlazení motoru. Je to naše vášeň, o kterou se chceme podělit i s lidmi kolem nás ", vysvětluje Klavs T. Pedersen.

Sdílení znalostí je “win-win” situace

Zatímco mnoho aspektů podnikání má za úkol zvýšit prodej, zdůrazňuje Klavs T. Pedersen, že Nissens Training Concept není prodejním nástrojem s úmyslem přesvědčit lidi k nákupu produktů Nissens, ale je nástrojem pro vzdělávání na neutrálním základě s napojením na nezavislý aftermarket.

 

"Nebudeme ohrožovat integritu vzdělávacího programu Nissens. Cílem není peněžní hodnota, ale hodnota v podobě silnější sítě. Pokud se nám podaří vzdělávat každou část distribuční sítě a zvýšit její účinnost založených na znalostech, které máme k dispozici, pak můžeme snížit počet reklamací, množství omylů při montáží či dalších problémů, které mohou nastat po ukončení montáže. Klíčem k úspěchu je posílení nezávislého trhu s náhradními díly tzn. dát mechanikům stejné prostředky jako ty, které jsou dostupné na trhu OE ", uzavírá Klavs T. Pedersen.

Mnozí ze zúčastněných stran již využili vzdělávací program Nissens. Školení již proběhlo ve Švédsku, Rakousku, Rumunsku, Irsku, Turecku a USA, přičemž jsou již naplánována školení v Řecku, Německu, Číně, Dánsku, Maďarsku a Rusku.

O Nissens A/S
Od roku 1921 Nissens vyvíjí, vyrábí a dodává široký sortiment produktů pro chlazení a klimatizace na aftermarket po celém světě. V současné době Nissens zaměstnává více než 1.000 specialistů po celém světě, kteří vám poskytnout optimální řešení pro jakékoliv požadavky.

Tisková zpráva Nissens 
 
 

 

SISA: Nemrznoucí chladicí kapaliny

Jako nejčastější příčina problémů s motorem se kromě potíží

s palivem uvádí selhání jeho chlazení. Přesto se nemrznoucí kapaliny do chladicích systémů vozidel prodávají tak nějak samy a platí to obzvlášť v segmentu čerpacích stanic. Jejich současný vývoj nám přichystal několik záludností a bude proto dobré něco si o nich povědět.

Před použitím naředit
Chladicí kapaliny pro osobní automobily se prodávají nejčastěji jako nemrznoucí koncentrát (pokud není na etiketě uvedeno jinak) a před použitím do systému je nutné je naředit vodou. Jednak si zákazník může zvolit požadovaný bod tuhnutí a také se tím snižují náklady, neboť si uživatel nekupuje vodu, kterou má obvykle bez problémů k dispozici. Voda přináší k nemrznoucí vlastnosti koncentrátu (glykolu) několik výhod, jako je snížení viskozity, zvýšení teplené kapacity, ale i paradoxně snížení bodu tuhnutí k nižším záporným hodnotám, neboť až s určitým obsahem vody (okolo 40-50%) dosahuje koncentrát chladicí kapaliny (glykol) maximální nezamrzné teploty pod -40°C. Nelze opomenout i ekologický přínos vody po naředění směsi, kdy se z nemrznoucího koncentrátu - glykolu - doposud hořlaviny IV. kategorie, stává díky zvýšení teploty vzplanutí a pěnivosti nehořlavá kapalina. Navíc voda zvyšuje dávku potřebnou k vzniku otravy po požití jinak zdraví škodlivého ethan-1,2-diolu.

Odpařování a úniky
Nejčastější koncentrace chladicí kapaliny, která se používá, je s bodem tuhnutí mezi -20°C až -35°C. Což je přibližně 30-50% glykolu v kapalině. Zbytek nemrznoucí směsi činí voda, v procentech a v menší koncentraci pak jsou přítomny inhibitory koroze, odpěňovadlo, stabilizátor tvrdosti vody a barvivo. Kapalina může unikat ze systému dvojím způsobem. Jednak tepelné namáhání v chladicím systému způsobuje odpařování směsi a jednak společně se stárnutím (korozí) dochází ke vzniku netěsností a médium uniká do okolního prostředí nebo do olejové náplně. V druhém případě nám mizí logicky směs v té koncentraci, v jaké je naředěna. Naproti tomu v prvním případě oproti názorům laické veřejnosti se neodpařuje koncentrát chladicí kapaliny, tedy glykol, ale zejména voda! Žádná těkavější látka než voda se v chladicím systému nevyskytuje. Jak dokládá tabulka, voda má jak nižší teplotu varu, tak i výrazně vyšší tlak nasycených par, než ethan-1,2-diol. Hlavně tyto parametry rozhodují o tom, jaká látka bude z roztoku mizet rychleji.

Dolévat vodu nebo koncentrát?
Jak z výše uvedených informací vyplývá, měl by si každý uživatel motorového vozidla nebo jeho servis, v případě poklesu hladiny ve vyrovnávací nádržce chladicího systému nejprve překontrolovat bod tuhnutí obsažené směsi a teprve pak se rozhodnout, zda dolévat vodu, naředěnou směs nebo ve výjimečných případech i koncentrát. Tomuto trendu nyní odpovídá i zvýšený zájem zákazníků o ředěné verze chladicích kapalin na čerpacích stanicích, tzv. „ready tu use“ produkty. Nejčastěji v koncentraci s bodem tuhnutí -30°C. V tomto případě bude dobré, pozastavit se nad kvalitou vody použité k ředění nemrznoucí směsi. Pomiňme zimní kapaliny do ostřikovačů, jejichž kvalita je různorodá a tvrdá voda použitá k jejich ředění může vodní kámen vylučovat. Ačkoliv se v kuloárech traduje spíše opak, v případě chladicích kapalin lze použít k ředění každou kvalitní vodu, jež není extrémně tvrdá, nebo nemá vysoký obsah chloridů a síranů, jež by mohly přispívat ke korozi. Drtivá většina nemrznoucích chladicích kapalin na trhu má v sobě obsaženy látky, jež si s negativním vlivem tvrdosti vody poradí a účinnost vápenatých iontů eliminují.

Druhy chladicích kapalin
Pokud zůstaneme u vozového parku osobních automobilů, jsou odlišnosti v typech chladicích kapalin dány složením inhibičního systému a, v případě základní nemrznoucí složky, i ekologií. Zákazníkovi se může nabídnout typ na bázi neškodlivého propan-1,2-diolu, tzv. kapaliny “eko“, pro nějž ovšem musí sáhnout hlouběji do peněženky. Z tohoto důvodu je spíše důležitější rozdělení nemrznoucích směsí podle odlišných inhibitorů koroze, resp. materiálů teplosměnného systému, do kterého jsou určeny. Současný trend výrobců automobilů ve snižování jejich hmotnosti, jež mimo jiné přispívá k snížení provozních nákladů - spotřeby paliva, vede k stále většímu nahrazování železa a jeho slitin jako konstrukčního materiálu hliníkem a jeho deriváty. Do staršího vozového parku tak patří chladicí kapaliny, jež jsou určeny pro železné kovy a v omezené míře pro hliník. Naopak do nových vozů pak náleží kapaliny určené hlavně pro automobily, jejichž konstrukčním materiálem je hliník v kombinaci s hořčíkem, mědí a křemíkem.

Mísitelnost chladicích kapalin
Vyjdeme z logického předpokladu, že většina chladicích kapalin na trhu, má z ekonomických důvodů, základní nemrznoucí složku na bázi ethan-1,2-diolu. Pak nám vzájemnou kompatibilitu různorodých složek nemrznoucích kapalin při jejich smíšení ovlivní inhibitory koroze. Ty prošly v průběhu let značným vývojem jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska ekologického. Významnou roli v jejich výběru dále hrálo i materiálové složení motorů a chladicích systémů a také možnost vzájemného synergického působení. Tedy zvýšení jejich účinnosti kombinací různých látek o menší koncentraci, než zvýšením koncentrace některé z nich o mnohem větší dávku. Aby to zákazníci i prodejci chladicích kapalin měli zjednodušené, předepisují nám normy automobilek pro chladicí kapaliny různorodé zbarvení pro určité typy inhibičních systémů. To nám pomůže jak v určení, kterou kapalinu použít na doplnění, tak který typ nemrznoucí směsi je mísitelný s kterým. 

Typy chladicích kapalin
Tabulka uvádí přehled chladicích kapalin koncernu Volkswagen za poslední 20-ti letí. Díky tomu, že do něj patří i Škoda Auto, zahrnuje více jak 50% vozů provozovaných v České republice. Z tohoto důvodu vychází označení typů chladicích kapalin hlavně z terminologie VW. Zatímco označení G11, G12 a podobně je zejména záležitostí samotné Škody Auto, jsou písmena abecedy (B, C, D a jiné) vyjádřením příslušnosti k danému typu verze normy TL 774. Platí to nejen pro Česko-Slovenský trh, ale i pro celou střední Evropu, kde tak najdete označení nemrznoucích směsí do chladičů zejména podle těchto písmen. Ta by měla vyjadřovat přítomnost či nepřítomnost jednotlivých inhibitorů v chladicí kapalině a implikovat její použití do nového či zánovního vozu. Bohužel, jak už to tak bývá, ne všechny produkty jsou označeny správně a nezbývá, než číst text etikety podrobně. Vyskytují se i takové nešvary, jako označení kapalin typem „D“. Tento typ byl z normy TL 774 vyřazen již před více jak 7 lety a v platnosti byl všehovšudy pár let, přesto se na trhu takto označené kapaliny vyskytují dodnes. Paradoxní je, že svým růžovým zbarvením jsou již vlastně typem dle verze „F“, ale málokdo je takto značí.

Výměnná lhůta chladicích kapalin
Z tabulky je zřejmé, že složení první a poslední kapaliny v přehledu je značně odlišné. K smíšení takových kapalin by v žádném případě nemělo dojít ani na dojezd vozidla. V opačném případě by mohl chladicí systém vozidla dopadnout jako na obrázku č. 1. Ve všech ostatních případech je nouzová přítomnost směsi modrozelené a růžové kapaliny v chladicím systému možná, je ale nutno počítat s kratší výměnou lhůtou té které z nich. Stejně tak není vhodné používání moderních chladicích kapalin do starších vozů. Materiál konstrukce systému se natolik změnil, že moderní organické inhibitory koroze by nemusely stačit na železné kovy a mosaz ve starším chladicím systému vozidla. Je to dáno i mnohem větším pronikáním kyselých zplodin ze spalovacího systému do chlazení u starých vozů než u vozů nových. Právě díky eliminaci tohoto jevu mají moderní vozy mnohem delší výměnou lhůtu nemrznoucí kapaliny, více jak pět let. Jednoduše řečeno: do nového vozu patří nový typ chladicí kapaliny, do staršího pak typově starší typ kapaliny!

Nová chladicí kapalina od roku 2011 pro koncern Volkswagen
Po delším odkládání, které zapříčinilo opakované testování, se ve všech automobilkách koncernu Volkswagen na celém světě plní od loňského roku nová chladicí kapalina. Pro zákazníky má označení G13, odpovídá nové verzi normy TL 774, typ J. Do koncernu jí dodává pouze několik jím schválených dodavatelů nemrznoucích kapalin pod svými obchodními názvy. Tato kapalina je revoluční v několika rovinách. Její použití si vyžádaly nové motory automobilů, které neustále zvyšují svůj výkon, při současném snižování své hmotnosti, velikosti, množství uvolňovaných škodlivých emisí a spotřeby paliva. Tato nová kapalina tak musí chránit před korozí, přehřátím a zamrznutím i při zvýšených požadavcích na operační teploty a použití nových konstrukčních prvků v automobilech. To je zaručeno díky inovované směsi organických inhibitorů v kombinaci s vysoce reaktivními silikonovými látkami.

<reloj audemars piguet replica relojes tudor imitacion reloj hublot replica

Biosložka už i v chladicí kapalině

Po desetiletí výhradního používání glykolů jako základní nemrznoucí složky, došlo i k zásahu do složení těchto vícesytných alkoholů. Pro nejnovější kapalinu G13 je povinný obsah 20% vícesytného alkoholu, který je na rozdíl od glykolů výhradně biologického původu. Tato změna však nemá naštěstí vliv na užitné vlastnosti produktu a neovlivňuje ani hodnotu obvyklého bodu tuhnutí po naředění koncentrátu nemrznoucí směsi vodou. Roztok 50% obj. koncentrátu ve vodě má bod tuhnutí -38°C, poměr koncentrát : voda 1:2 pak poskytuje nezámrznost -18°C. Tedy hodnoty stejné jako pro všechny koncentráty odpovídající normě TL 774 bez ohledu na to, od kterého jsou výrobce. Nová chladicí kapalina má nadále stejné zbarvení, protože podstata inhibitorů koroze zůstala nezměněna, a tak je možné, že většina nových uživatelů vozů koncernu VW její použití ani nezaznamenala. Výměnná lhůta zůstává stejná: pět let nebo ujetých 250.000 km podle toho, která varianta nastane dříve. Škoda Auto dokonce v některých svých materiálech uvádí doživotní výměnou lhůtu chladicí kapaliny - pro prvního majitele vozu.r

 


 

 

Kompresory od roku 2017 již neprodáváme.

 

 


 

Vnitřní ventilátory

 

 

info@NissensBrno.cz

tel:601 500 502  

 

内部风扇

orologi replica replicas de relojes suizos en espana>