Auto chladie Brno - internetov obchod Nissens
backgound
Hledání podle parametru


Hledání podle čísel
backgound

 

OBCHODNÍ      PODMÍNKY

 

 

 

Dodací podmínky

 Doprava zboží, které jste si zakoupili v našem internetovém obchodě je zajišťována Českou poštou –  službou “Balík do ruky“ až k Vám do bytu. Zboží si samozřejmě můžete vyzvednout v naší prodejně.  Veškeré zboží uvedené v našem internetovém obchodě má vyznačen  termín kdy je možno jej vyzvednou osobně na naší prodejně. V případě zaslání je nutno připočítat jeden pracovní den navíc.U prodeje  výměnou se doba dodání počítá ode dne doručení .

 

 Platební Podmínky

https://www.watchesmall.cn

Prozatím máte možnost platit těmito způsoby:=

Osobně v naší prodejně

Dobírkou –Balík do ruky

Zálohovou fakturou

Kartou CCS v naší prodejně

  

Základní podmínky nákupu

 

Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné.

Zákazník je povinen seznámit se před nákupem s tímto nákupním řádem a s Všeobecnými dodacími podmínkami.

Zákazník je informován o stavu své objednávky pomocí elektronické pošty, nebo telefonicky.

 

 

Způsob dopravy a balné

V ceně za zboží není uvedeno dopravné. 

 

 

 

Často kladené dotazy

 

• Jak je zajištěna distribuce ?

Všechny objednávky expedujeme prostřednictvím služby Balík do ruky České pošty nebo přepravní služby PPL, díky které máte zásilku doma do druhého pracovního dne od expedice.  U zásilky nad 30 Kg a paletové množství využíváme přepravy Top Trans. Na vaše výslovné přání můžeme dále posílat zboží přes tyto přepravní společnosti: ČD Kurýr , DPD, Ten Expres.

 

• Je ve vašem obchodě možné platit platební kartou ?

Bohužel v našem obchodě není možné platit platební kartou.

 

• Lze si zboží osobně vyzvednout na prodejně ?

Ano, veškeré zboží je možné vyzvednout osobně na prodejně Faměrovo nám. 9, 618 00 Brno - Černovice

 

• Co znamená distribuce 24 hodin ?

Zboží je na skladě v prodejně v Brně. Můžete si objednané zboží vyzvednout osobně na prodejně. Pokud budete chtít poslat zboží na svou adresu, bude do 24 hodin předáno vybranému přepravci.

 

• Jak postupovat, když mi objednané zboží nebude sedět ?

Zboží je tedy možné bez udání důvodu vrátit ve lhůtě 14 dní od převzetí od dopravní společnosti. Zboží vracejte v původním nezničeném a nezašpiněném obalu. Na obal ( většinou se jedná o kartonovou krabici ) nic nepište, ani adresu odesilatele a adresáta. Adresu napište zvlášť na papír, který  přilepíte na krabici.  Dopravné bohužel hradíte sami. 

 

 

 Zásady ochrany osobních údajů

 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Petr Podroužek IČO: 44985053  se sídlem v Brně (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:   adresa: Havlenova 22, 639 00 Brno

                                                       email: podrouzek@auto-chladice.cz

                                                      telefon: 543 233 100

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 1 roku, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 2. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo repliche orologi mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl.15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím antivirového programu.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.